Algemene voorwaarden Facebook acties De Autowasboulevard

@DeAutowasboulevardZeist

Prijzen

De winnaar wordt gekozen door middel van http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion.
De winnaar wordt op Facebook op de hoogte gesteld.
De volgende prijzen kunnen worden gewonnen:

– Jacuzzi t.w.v. € 439,- (1x)
– VIP programma t.w.v. € 49 (5x)
– Boulevard 1 t.w.v. € 16,50 (10x)

Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald of worden geruild tegen een andere prijs.
De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
Bij weigering van de prijs door de winnaar komt deze te vervallen

Aansprakelijkheid

De Autowasboulevard is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan deze actie.

Privacy Statement

De naam van de winnaar wordt gepubliceerd op Facebook. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

Algemeen

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Door deelname aan de Facebook actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden. Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan De Autowasboulevard.